Politica de conflict de interese

Rezumatul politicii privind conflictul de interese

 

1. CADRUL GENERAL

De la 1 mai 2015 se aplică „regulile de conduită AssurMiFID”. Acestea sunt descrise în legea din 30 iulie 2013 care vizează consolidarea protecției utilizatorilor de produse și servicii financiare, precum și competențele Autorității pentru servicii financiare și piețe și stabilirea diverselor dispoziții. Decretul regal din 21 februarie 2014 privind „regulile de conduită și normele referitoare la gestionarea conflictelor de interese, stabilite de lege, cu privire la sectorul asigurărilor” prevede în special obligația pentru intermediarii de asigurări să stabilească, să pună în aplicare și să mențină operațional un conflict efectiv de politică de gestionare a intereselor care trebuie stabilită în scris. Legislația privind conflictul de interese completează regula MiFID de bază. Biroul nostru respectă această regulă lucrând într-o manieră onestă, corectă și profesională în beneficiul clienților noștri. Pe baza celor de mai sus și a specificului activităților noastre, biroul nostru a dezvoltat o politică de gestionare a conflictelor de interese, din care acest document este un rezumat, care este disponibil pe site-ul biroului nostru. Versiunea completă poate fi solicitată de la biroul nostru.

 

2. IDENTIFICAREA CONFLICTELOR DE INTERESE POTENțiale ȘI POLITICA DE GESTIONARE A OFICIULUI

Conflicte de interese pot apărea între:

- intermediarul asigurărilor (persoană fizică sau juridică, inclusiv orice persoană legată de aceasta, cum ar fi, în special, administratorii, administratorii, persoanele care exercită controlul asupra companiei, angajații implicați în furnizarea serviciilor de intermediere în asigurări și sub-agenți - în continuare „persoane înrudite” și clienți,

- Clienți între ei.

Ținând cont de caracteristicile biroului nostru, a fost întocmită o hartă a potențialelor conflicte de interese. Politica de gestionare, precum și măsurile concrete de implementare sunt luate în considerare pentru diferitele tipuri de potențiale conflicte de interese menționate. Iată potențialul conflict de grupuri de interese:

- SPRL IN&CO este probabil să obțină un câștig financiar sau să evite o pierdere financiară pe cheltuiala clientului;

- SPRL IN&CO are un interes în rezultatul unui serviciu de intermediere a asigurărilor furnizate clientului sau a unei tranzacții efectuate în numele acestuia, care diferă de interesul clientului pentru acest rezultat;

- SPRL IN&CO este încurajat, din motive financiare sau din alte motive, să favorizeze interesele altui client sau grup de clienți față de cele ale clientului în cauză;

- SPRL IN&CO are aceeași activitate profesională ca și clientul;

- SPRL IN&CO primește un avantaj de la o altă persoană decât clientul în raport cu serviciul de intermediere de asigurare oferit clientului, sub formă de bani, bunuri sau servicii, altele decât comisionul sau costurile în mod normal practicat pentru acest serviciu;

- Situații în care SPRL IN&CO ar avea un interes direct sau indirect, egal sau mai mare de 10% din drepturile de vot sau din capitalul unei societăți de asigurare.

- Situații în care una sau mai multe companii de asigurări ar avea o participație directă sau indirectă mai mare de 10% din drepturile de vot sau din capitalul societății SPRL IN&CO.

 

3. PROCEDURA DE URMĂRI PENTRU GESTIONAREA CONFLICTELOR DE INTERES

Biroul nostru urmează procedura următoare pentru conflictele de interese:

 

4. INFORMAȚII PENTRU CLIENT

Atunci când aranjamentele organizatorice sau administrative făcute de biroul nostru pentru gestionarea conflictelor de interese nu sunt suficiente pentru a garanta, cu certitudine rezonabilă, că riscul de deteriorare a intereselor clientului va fi evitat, biroul nostru le va informa în scris sau pe orice alt mediu durabil, înainte de a acționa în numele lor, de natura generală și / sau sursa acestor conflicte de interese. Alegerea finală de urmărire rezervată situației care stă la baza conflictului de interese în cauză revine clientului. Dacă un conflict de interese specific nu poate fi rezolvat, biroul nostru își rezervă dreptul de a refuza cererea clientului în cauză, cu scopul unic de a-și proteja interesele.

 

5. MONITORIZAREA CONFLICTULUI DE POLITICĂ DE GESTIONARE A INTERESELOR

În conformitate cu reglementările, biroul nostru păstrează și actualizează în mod regulat un registru de conflicte de interese care apar și care implică un risc semnificativ de daune pentru interesele unuia sau mai multor clienți. Menționarea conflictelor de interese din registru poate duce la actualizarea listei de conflicte de interese potențiale și invers. Dacă este necesar, biroul nostru actualizează / modifică politica sa de gestionare a conflictului de interese.Persoanele legate de biroul nostru trebuie să respecte instrucțiunile interne referitoare la politica de conflict de interese.