Asigurare decenală

Ce este o asigurare decenală ? Pentru ce este?

Asigurarea decenală urmărește să acopere pentru o perioadă de zece ani de la receptionarea lucrarilor de constructii de catre beneficiar, repararea viciilor ascunse apărute după primirea lucrărilor legate de clădiri. Este prevăzută de lege, în articolul 1792-4-1 din Codul Civil. Această asigurare protejează "consumatorul" prin garantarea faptului că beneficiarii lucrării vor fi acoperiți și compensați în caz de daune legate de soliditatea clădirii sau care împiedică utilizarea sa normală.

Cine este acoperit de o asigurare decenală?

Toți antreprenori, promotori imobiliari, dezvoltatorii imobiliari, constructorii, arhitecții, tehnicienii, birourile de proiectare, inginerii de consultanță și furnizorii de servicii legați de întreprinzătorii implicați în construcția unei clădiri noi sau renovarea uneia existente sunt supusi unui regim de răspundere decenal. Acesta din urmă angajează responsabilitatea acestor profesioniști timp de zece ani în caz de avarii, ei fiind obligati să repare viciile aparute in timp pagubele pe propria cheltuială pe parcursul celor zece ani, daune acoperite de această asigurare. Această perioadă începe din momentul semnării receptiei finale a lucrarilor executate de catre beneficiar, respectiv acceptării lucrărilor executate de către acesta. Garanția de zece ani se aplică atât viitorilor proprietari, cât și eventualilor cumpărători ai lucrării. Termenul "Lucrare" înseamnă in aceptiunea legii o clădire, o piscină, o verandă, un sistem de încălzire, reteaua electrică etc. În cazul vânzării clădirii în cauză în cei zece ani de la construcție, contractul de vânzare trebuie să menționeze în mod obligatoriu existența sau nu a unei asigurări decenale. Anume: în conformitate cu legislația belgiană, asigurarea decenară se aplică și profesioniștilor străini din domeniul construcțiilor, atestati ca atare, care intervin pe teritoriul belgian. În plus, francizele cerute de asigurator este responsabilitatea profesionistului în construcții.

Care sunt prejudiciile acoperite de asigurarea decenară?

Garanția decenală acoperă toate daunele de o anumită gravitate a construcției. Acestea se pot referi la soliditatea sau stabilitatea structurii și a dotarilor sale sau la orice deteriorare care face ca o clădire să fie de nelocuit, de exemplu: datorită scurgerilor sau fisurilor majore.

Daunele acoperite de asigurarea decenală pot, prin urmare, să se raporteze atât la lucrările mari, cum ar fi pereții, ramă, acoperiș etc., decât la echipamentele casei, cum ar fi o pompă de căldură, în cazul în care defecțiunile lor fac bunul nelocuibil. Pot fi defecte sau vicii legate de tamplarie, electricitate sau izolatie. Pe de altă parte, asigurarea decenală nu se aplică pentru daune cosmetice/ de natură estetică.

În ce cazuri este valabilă asigurarea decennală?

Asigurarea decenală trebuie să fi fost subscrisă înainte de începerea lucrărilor pentru a fi luată în considerare. Toate lucrările inițiate înainte de subscriere nu pot fi acoperite de această asigurare. Pe de altă parte, este obligatoriu ca asigurarea decenală să fie valabilă în zona geografică în care are loc șantierul. Prin urmare, toti profesioniștii din domeniul construcțiilor trebuie să dea clientilor sau întreprinzătorilor cu care colaboreaza, înaintea deschiderii șantierului, o dovadă a subscrierii contractului de asigurare de răspundere civilă decenală, acoperitoare garanției pe zece ani. Acest certificat trebuie atașat, de asemenea, fiecărei estimări și fiecărei facturi emise de profesioniștii din domeniul construcțiilor. Trebuie să includă, de asemenea, datele de contact ale asigurătorului și acoperirea geografică a contractului de asigurare decenală.

Cum să aplicați asigurarea decenală?

De îndată ce se constată defecțiuni sau deteriorări la lucrările noi sau la lucrările de renovare a unei clădiri, proprietarul trebuie să trimită rapid firmei care a efectuat lucrările respective o scrisoare recomandată cu confirmare de primire menționând in ea defectele aparute, scrisoare care este un preaviz acordat companiei pentru a efectua lucrările de reparații. În caz care compania nu se conformează, persoana care suferă prejudicile poate sesiza instanța competentă în funcție de valoarea litigiului (instanța magistraților pentru litigii mai mici de 10.000 de euro sau tribunalul de mare instanță pentru sumele mai mari de 10.000 de euro).

Daunele constatate trebuie, de asemenea, să fie raportate asigurătorului proprietarului clădirii în cadrul asigurarii sale de daune a construcțiilor, asigurare obligatorie în cazul lucrărilor de construcție care permite, în caz de dezastru, rambursarea rapidă a tuturor lucrărilor de reparare a pagubelor acoperite de garanția decenală.

 
 

02 395 53 67