Protectie juridica

Asigurarea de protecție juridică este un contract, de asigurare care permite unui anumit client, profesional, colectivităte sau asociație să limiteze anumite costuri juridice și să fie asistat de un avocat pentru a-și apăra drepturile în contextul unui litigiu care se opune unei terțe părți.

Clientul care deține protecția juridică are în mod tradițional acces la trei tipuri de beneficii:


Un serviciu de informare juridică digitală sau prin telefon, înainte de litigiu. Acestea sunt informații juridice generice, nu sfaturi personalizate, care reprezintă un monopol al avocaților.
Atunci când apare un litigiu, asiguratul este însoțit de un avocat care îî apără drepturile și caută alaturi de el o soluție în interesul său, atât pe cale amiabilă, cât și pe cale judiciară.
Acceptarea unor costuri juridice, conform unui program prevăzut în contract. Aceasta înseamnă că, pentru litigiul său, un client ar putea beneficia de asumarea de către asigurător a cheltuielilor auxiliare ale justiției (onorariile avocaților, executorilor judecătorești, experți judiciari ...).
Contractul încheiat între client și asigurător guvernează aplicarea garanțiilor de protecție juridică. Astfel, se definesc domeniile de intervenție ale asigurătorului și termenii acestuia. Contractul prevede, de asemenea, excluderi de garanții (de exemplu, cazurile de război civil sau de infracțiuni intenționate ...) și poate indica o perioadă de așteptare (ceea ce înseamnă că, odată încheiată, cererea se va aplica. după o perioadă fixă).
Documentul contractual care conține toate aceste informații se numește condiții generale.

 

Clienților li se oferă, de asemenea, la momentul subscrieri, condiții speciale. Acest document menționează situația particulară a asiguratului (adresa, data abonamentului, formula aleasă ...).
Protecția juridică permite, prin subscrierea unui contract, accesul la  drepturi. Nu poate fi cumulat cu ajutorul juridic care are o misiune socială de acces la drept.

02 395 53 67