Asigurare incendiu

Fie că dețineți sau închiriați o locuință, sunteți expuși la o serie de riscuri posibile. 

Asigurarea de incendii sau asigurarea locuinței este o asigurare non-viață care va protejează în cazul producerii pagubelor directe și indirecte, din interiorul și din exteriorul locuinței, determinate de deteriorarea locuinței și conținutului acesteia, precum și în cazul pagubelor cauzate altora - răspunderea civilă față de terți.

Ce acoperă asigurarea locuinței?

Asigurarea de incendii sau asigurarea locuinței este alcătuită dintr-o serie de acoperiri obligatorii, care pot fi de asemenea completate cu acoperiri suplimentare și opționale pentru a proteja și mai bine locuința și conținutul acesteia.

Care sunt acoperirile obligatorii?

Deși asigurarea de incendii nu este obligatorie, conținutul acesteia este determinat în mare măsură de lege, care prevede riscurile minime ce trebuie acoperite in cazul încheierii unei asigurari de locuință, acestea fiind:

1. Pagube cauzate de incendiu, explozie sau implozie.

2. Pagube cauzate de o aeronavă.

3. Pagube cauzate de un animal sau o mașină după coliziunea cu un animal.

4. Pagube cauzate de un copac căzut pe clădire.

5. Pagube la clădire în urma unui furt (uneori, cu condiția să alegeți, de asemenea, să vă asigurați împotriva furtului).

6. Pagube produse de spargerea sau fisurarea geamurilor.

7. Pagube cauzate de dezastre naturale (cu excepția zonelor potențial inundabile sau expuse mișcărilor seismice).

8. Pagube determinate de vandalism, atacuri și dispute industriale (inclusiv terorism)

9. Pagube cauzate de fulgere, furtuna, grindina și zăpadă.

10. Pagube provocate de fum și funingine.

11. Pagube cauzate de apă și de combustibil.

Care sunt acoperirile suplimentare?

Este posibil să adăugați diverse acoperiri suplimentare la asigurarea de incendiu. Rețineți că acoperirile suplimentare nu acoperă daunele în sine, ci celelalte costuri rezultate din creanță. Prin acoperire suplimentară se înțelege:

1. Comisioane de expertiză

2. Costuri de salvare

3. Costuri de locuință atunci când ea a devenit nelocuibilă.

4. Costurile pentru prevenirea daunelor emergente.

5. Costuri pentru a preveni daune mai mari.

6. Costuri de demolare a bunurilor deteriorate.

7. Costuri determinate de curățarea și transportul molozului.

8. Cheltuieli de stocare pentru efectele casnice în timpul reparațiilor la domiciliul dumneavoastră.

9. Răspunderea civilă a locuinței 

10. Pagube cauzate terților pentru care sunteți responsabili.

Care sunt acoperirile opționale?

Pe lângă acoperirile suplimentare, puteți opta, de asemenea, pentru o serie de acoperiri opționale. Acoperirile opționale includ:

1. Asigurare de furt

2. Asigurare pentru rambursare mai mare datorită costurilor neprevăzute etc.

Cine are nevoie să cumpere o asigurare a locuinței?

Facem o distincție între proprietarul și chiriașul unei locuințe precum o casă, un apartament sau o cameră pentru studenți. Pentru ambele părți, se recomandă încheierea unei asigurări a locuinței. 

În calitate de proprietar, asigurarea locuinței este utilă pentru a vă proteja proprietatea, iar in calitate de chiriaș, doriți ca asigurarea dumneavoastră de locuință să vă acopere răspunderea in cazul unor evenimente posibile și să vă protejeze mobila. În plus, asigurarea de locuință acoperă răspunderea față de terță parte.

Prevederile cuprinse in asigurările de locuință sunt diferite, in functie de titularul poliței de asigurare încheiate, care poate fi proprietar sau chiriaș, de aceea recomandăm citirea cu atenție a acestora, in special capitolul excluderi!

Asigurarea de incendii nu este o obligatorie în Belgia, dar 95% din gospodăriile belgiene sunt asigurate deoarece sunt situații în care asigurarea de incendiu devine obligatorie in urma unor proceduri, cum ar fi de exemplu situația in care solicitați un credit de la o banca, iar banca care vi-l acorda solicita conform uzanțelor o ipotecă pe locuință, iar o altă situație frecvent întâlnită este închirierea unei locuințe, in care proprietarii și chiriașii din Belgia au încheiată o asigurare de incendii.

În Valonia, chiriașul trebuie să încheie, începând din 01.09.2018, o asigurare care acoperă daune provocate de incendiu și apă.
În Flandra, începând cu 01.01.2019, chiriașilor li se solicită să se asigure atunci când închiriază o locuință și, de asemenea, li se cere să returneze proprietatea închiriată în starea inițială ca și in Valonia.
În plus, trebuie să încheie o asigure de răspundere civilă față de terți. De asemenea, este recomandat chiriașilor să-și asigurare efectele casnice - mobilier, electrocasnice, electronice etc.

Pentru alte informații suplimentare specifice nu ezitați să ne contactați telefonic sau online!

02 395 53 67