Autoverzekering

Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval in België of in een van de landen die op uw groene kaart vermeld staan, komt een autoverzekering in burgerlijke aansprakelijkheid tussenbeide om de slachtoffers te vergoeden

De autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid garandeert u, in het geval van een ongeval met schuld, vergoeding van materiële schade en lichamelijk letsel veroorzaakt aan anderen.

De onderschrijving van deze verzekering is verplicht in België: een wet verplicht elke eigenaar van een auto die op de openbare weg rijdt om een ​​autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

Wanneer u het slachtoffer bent van een verkeersongeval en niet verantwoordelijk bent, zal de autoverzekering van de verantwoordelijke bestuurder tussenkomen om uw schade te vergoeden. Als de chauffeur die in gebreke is, geen verzekeringsovereenkomst heeft of niet kon worden geïdentificeerd, zal het Automobiel Garantiefonds waarschijnlijk ingrijpen.


Mini-Onium

De Mini Omnium-verzekering dekt schade aan uw voertuig waarvoor niemand verantwoordelijk is, zoals een scheur in uw voorruit of schade veroorzaakt door zware hagel. De mini-omnium vult een auto-aansprakelijkheidsverzekering aan die alleen de schade aan derden dekt. Dit type verzekering combineert over het algemeen de volgende vier garanties: brand, gebroken ramen, dieren en natuurkrachten. Soms is het ook mogelijk om de diefstaloptie toe te voegen, maar deze optie verhoogt wel uw verzekeringspremie.

Mini-Omnium+

Deze verzekering is vergelijkbaar met de mini-omnium maar met iets meer. Dit kleine extraatje is een vergoeding in geval van totaal verlies.

Wat betekent "totaal verlies"?
Een totaal verlies wil zeggen dat uw voertuig door een expert "technisch onherstelbaar" wordt verklaard. Het totale economische verlies komt voor wanneer de reparatiekosten hoger zijn dan de werkelijke waarde van het voertuig. Tot slot valt hier ook diefstal onder, wanneer uw auto werd gestolen en niet binnen 30 dagen wordt teruggevonden.


Volledige Omnium

Wat is een volledige omniumverzekering?

Een volledige omniumverzekering is de meest uitgebreide verzekering die we u kunnen bieden voor uw auto, dus het is een autoverzekering waarmee u op uw beide oren kunt slapen! Deze verzekering vergoedt schade aan uw voertuig, of u nu in gebreke bent of niet.


Wat is het verschil tussen een volledige omniumverzekering en een mini-omnium?

Dit verschil is vooral duidelijk voor de schade aan uw voertuig waarvoor u verantwoordelijk bent. Deze eigen schade wordt gedekt door een volledige omniumverzekering, maar niet door de mini-omnium. Neem bijvoorbeeld dat u betrokken bent bij een ongeval. Uw auto-aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de wederpartij. Anderzijds wordt u alleen vergoed voor schade aan uw eigen auto als u een volledige omnium heeft.

Wat dekt een volledige omniumverzekering?

Een volledige omnium omvat alle garanties van het mini-omnium, waaraan een vijfde garantie wordt toegevoegd.
Deze garantie omvat:
De schade die u aan uw voertuig toebrengt. Voorbeeld: als je een garagedeur of een paneel raakt;
Schade veroorzaakt door vandalisme; schade aan uw auto tijdens een betwist ongeval.
Schade veroorzaakt door een onbekende tegenpartij (hit and run)


Wat dekt de omniumverzekering niet?


Drie soorten schade zijn uitgesloten bij een volledige omniumverzekering:

1. Schade veroorzaakt door de vervoerde voorwerpen, door hun (ont) lading of door overbelasting van het voertuig

2. Bandenschade, tenzij ook andere onderdelen van uw voertuig bij hetzelfde ongeval zijn beschadigd

3. Schade veroorzaakt door slijtage of duidelijk slecht onderhoud van de auto


Wees voorzichtig, want persoonlijk letsel aan de chauffeur wordt niet vergoed door een omniumverzekering. Om dit risico te dekken, moet u een bestuurdersverzekering afsluiten. Evenzo is voor het verkrijgen van hulp bij pech of juridische geschillen een andere verzekering vereist.


Waarom is een uitgebreide omniumverzekering ook nuttig bij een ongeval met juridische gevolgen?

1) Om sneller te worden gecompenseerd.
Als de wederpartij verantwoordelijk is voor de schade die u heeft geleden, wordt deze vergoed door de autoverzekering van derden. Echter, in het geval van een geschil of een hit and run, moet je soms lang wachten. Hier komt uw omniumverzekering in het geding; het probeert niet eerst de verantwoordelijkheid voor het ongeval vast te stellen: het vergoedt u zonder vertraging.

2) Om een ​​hogere vergoeding te krijgen.
De Omnium-verzekering vergoedt u de overeengekomen waarde bij totaal verlies (indien uw contract dit voorschrijft). Dit is de waarde van het voertuig die met de verzekeraar werd overeengekomen.

Deze afgesproken waarde is doorgaans hoger dan de werkelijke waarde; de waarde van uw auto net voor het ongeval.

02 395 53 67