Levensverzekering

Wat is een levensverzekering?


Een levensverzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt een lijfrente of kapitaal uit te keren aan een persoon, de onderschrijver, mits deze een premie betaalt. Deze betaling geschiedt volgens het type contract dat is afgesloten. In feite moeten bij een levensverzekeringscontract twee soorten contracten worden onderscheiden: een verzekeringscontract bij overlijden en een verzekeringscontract bij leven.


Verzekering bij leven

Het hier verzekerde risico is ... het leven van de verzekerde. Het kapitaal wordt aan het einde van het contract aan de verzekerde uitbetaald, als hij nog in leven is. Bij dit type contract kan de verzekerde de begunstigde zijn.


Verzekering bij overlijden


In het kader van een overlijdensrisicoverzekering ontstaat het risico als de verzekerde overlijdt vóór het einde van het contract, het kapitaal (plus of minus meerwaarden) wordt betaald aan de door de verzekerde aangewezen begunstigde. De aangewezen begunstigde moet verschillen van de verzekerde.

02 395 53 67