Pensioensparen / Langtermijnsparen

Wat is particulier pensioen?


Pensioensparen is een langetermijnspaarformule waarmee u pensioen kunt opbouwen als aanvulling op uw wettelijk pensioen en onder bepaalde voorwaarden kunt genieten van een belastingvoordeel.

Bij de meeste op de Belgische markt actieve banken en verzekeraars kunt u pensioensparen.

Er zijn 2 verschillende manieren om pensioensparen te kopen:

- Als u kiest voor een pensioenspaarrekening (bijvoorbeeld een pensioenspaarfonds bij een bank), profiteert u niet van een gegarandeerd minimaal jaarlijks rendement. Een pensioenspaarfonds is gebaseerd op effecten en obligaties en de winst is dus afhankelijk van hun ontwikkeling op de beurs. De balans wordt aan het einde van elk jaar opgesteld;
- Kiest u voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, dan weet u vooraf het gegarandeerde minimale jaarrendement. Daarnaast ontvangt u mogelijk een winstdeling die afhankelijk is van de financiële resultaten van uw verzekeraar.

De keuze voor het ene of het andere product is gebaseerd op verschillende factoren zoals uw leeftijd of uw risicoprofiel. Uw bank of verzekeringsmaatschappij geeft u meer informatie.


Hoeveel kan ik betalen? Hoeveel is de belastingvermindering?


Het bedrag van de betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering is per jaar beperkt.
 
In 2018 (aanslagjaar 2019) heeft u de keuze tussen:
de “klassieke” regeling: maximaal 960 euro met een belastingvermindering die overeenkomt met 30% (+ gemeentebelasting) van het betaalde bedrag (dus maximaal 288 euro);
de nieuwe regeling: maximaal 1.230 euro met een belastingvermindering die overeenkomt met 25% (+ gemeentebelasting) van het betaalde bedrag (dus maximaal 307,5 ​​euro).
 
Betalen voor een hoger bedrag is niet mogelijk. Er is echter geen minimumbedrag.
 
Let op: overschrijdt u het plafond van 960 euro, dan gaat de belastingvermindering automatisch van 30% naar 25%. Dit eigen risico is alleen voordelig voor u als u een bedrag hoger dan 1.152 euro betaalt.
 
Als u en uw partner samen worden belast, kunt u elk afzonderlijk dit maximumbedrag bereiken, mits u elk een pensioenspaarrekening (groep of individueel) of pensioenspaarverzekering heeft.


Hoe wordt uw vermogen belast?


Heeft u nooit belastingvermindering genoten voor pensioensparen?

Dan is uw vermogen niet belastbaar als pensioen. Om dit te doen, moet u een document (nr. 276 C1 (B)) aanvragen bij uw belastingkantoor en indienen bij uw bank of verzekeringsmaatschappij.

Let op: ook als u slechts één keer profiteerde van de belastingvermindering voor pensioensparen, wordt u over het gehele kapitaal belast op de vervaldag.

Heeft u geprofiteerd van de belastingvermindering voor pensioensparen?

Inkomstenbelasting
Als u uw vermogen (of de afkoopwaarde) vóór de leeftijd van 60 jaar verkrijgt, is dit vermogen onderworpen aan de inkomstenbelasting.

De kapitaal- of afkoopwaarden van spaarverzekeringscontracten die werden gebruikt om een ​​lening aan te vullen of te garanderen, zijn nog steeds onderworpen aan inkomstenbelasting, ook al verkrijgt u ze na de leeftijd van 60 jaar.

Het belastingtarief is afhankelijk van de omstandigheden van uw situatie.

Spaarbelasting op lange termijn
Krijgt u uw kapitaal (of contante waarde) niet voor de leeftijd van 60 jaar, dan zal uw bank of verzekeringsmaatschappij automatisch een belasting heffen op langetermijnsparen, en dit in principe bij het bereiken van 60 jaar, zelfs als u op dat moment uw kapitaal (of contante waarde) niet daadwerkelijk krijgt.

De heffing van deze belasting vormt de definitieve belasting. Uw kapitaal wordt niet meer belast, ook niet als u achteraf stort

Het tarief van de langetermijnspaarbelasting en de timing van de inning van de langetermijnspaarbelasting zijn afhankelijk van de omstandigheden van uw situatie.

02 395 53 67