Uitvaartverzekering

Wat is een uitvaartverzekering


De uitvaartverzekering is een verzekering waarmee u zelf kunt bepalen welk bedrag u bij overlijden wilt verzekeren. Dit bedrag wordt betaald aan de begunstigde(n) die u in uw uitvaartverzekering heeft genoemd. De kosten van uw begrafenis of crematie worden dan (volledig) vergoed op basis van het verzekerde bedrag. In België kost een begrafenis of crematie gemiddeld € 3.000 tot € 5.000. Met andere woorden, het is beter om een ​​voldoende groot bedrag te verzekeren om uw dierbaren de zorgen en kosten te besparen die inherent zijn aan een begrafenis.


Net als bij alle andere verzekeringtypes kunt u bij de uitvaartverzekering ook kiezen welk type betaling het beste bij u past: een maandelijkse-, driemaandelijkse-, halfjaarlijkse- of jaarlijkse premiebetaling. U betaalt dan een premie tot een bepaalde leeftijd of voor een bepaalde periode. Wij bieden u zelfs de mogelijkheid om het bedrag in één keer te betalen, deze keuze is aan u.


Waarom een ​​dergelijke verzekering afsluiten?


Een uitvaartverzekering wordt aanbevolen omdat deze de kosten van uw begrafenis dekt en zo uw dierbaren het gedoe bespaart omtrent de kost van uw begrafenis of crematie. Maar er zijn verschillende andere redenen die u ook kunnen aanmoedigen om een ​​uitvaartverzekering af te sluiten.


Hier zijn enkele voordelen van een uitvaartverzekering:

U bent levenslang verzekerd vanaf de eerste betaling van uw premie.
De kosten van uw crematie of begrafenis zijn gedekt tot het verzekerde bedrag. Het bedrag dat aan de door u aangewezen personen wordt uitbetaald, komt overeen met het bedrag dat u heeft verzekerd.


Wees voorzichtig, want uw kinderen vallen niet automatisch onder uw uitvaartverzekering. Er zijn echter uitvaartverzekeraars, die uw kinderen tot 18 jaar automatisch dekken. U hoeft alleen de gegevens over hen te communiceren. Als uw gezin daarna groter wordt, vergeet dan niet uw verzekeraar op de hoogte te stellen. Voor meer informatie kunt u het beste de algemene voorwaarden van de door u gekozen verzekeraar raadplegen.


We moeten ook voorzichtig zijn, want een uitvaartverzekering dekt de repatriëring niet. Dit betekent dat als u in het buitenland overlijdt, de kosten van repatriëring naar België niet worden vergoed. Om er zeker van te zijn dat repatriëring wordt uitgevoerd door uw verzekering en voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van de verschillende verzekeraars die u voor dit type verzekering worden voorgesteld.


Wanneer kunt u een uitvaartverzekering afsluiten?


U kunt op elk moment een uitvaartverzekering afsluiten. Het enige waar u rekening mee moet houden, zijn de instapleeftijden die verschillen van de ene verzekeraar tot de andere. Bij de meeste verzekeraars kunt u geen verzekering afsluiten voor uw 18 jaar. U bent mogelijk gedekt door de uitvaartverzekering van uw ouders, maar zoals hierboven vermeld, worden kinderen niet automatisch meeverzekerd (dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar).

Verzekeraars stellen ook een leeftijdsgrens vast om een ​​uitvaartverzekering af te sluiten. U kunt na een bepaalde leeftijd geen verzekering meer afsluiten. Aangezien de leeftijdsgrens per verzekeraar verschilt, adviseren wij u hiervoor contact met ons op te nemen.


Acceptatie mogelijk op basis van een verklaring van goede gezondheid of een medische vragenlijst


De meeste verzekeraars zoals DELA vragen u bijvoorbeeld om een ​​verklaring van goede gezondheid en zo nodig een medische vragenlijst in te vullen om een ​​uitvaartverzekering af te kunnen sluiten. De premie kan worden aangepast of er kan een wachttijd worden opgelegd op basis van uw gezondheidstoestand. Bij wachttijden bent u niet verzekerd als u overlijdt door ziekte of een natuurlijke oorzaak. De verzekerde is niet volledig gedekt en het volledige verzekerde bedrag wordt alleen aan de begunstigde(n) betaald als de dood het gevolg is van een ongeval.


Hoe wordt het nominale bedrag aan de begunstigde(n) betaald?


De meeste verzekeraars betalen het totaal verzekerde bedrag rechtstreeks aan de begunstigde(n). Met dit verzekerde kapitaal kunnen zij de kosten van begrafenis of crematie betalen.

Sommige verzekeraars betalen het verzekerde bedrag op basis van facturen met betrekking tot begrafenis of crematie. Deze facturen kunnen ook rechtstreeks aan de uitvaartdirecteur (zoals bij DELA) worden betaald, zodat nabestaanden deze bedragen niet hoeven voor te schieten. Als de nabestaanden na een bepaalde periode (bijvoorbeeld binnen 3 maanden) nog steeds geen facturen naar de verzekeraar hebben gestuurd, betalen sommige verzekeraars het volledige verzekerde bedrag aan de begunstigde(n) als vergoeding voor de kosten van begrafenis of crematie.

Zorg voor voldoende kapitaal, maar ook niet teveel.


Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het belangrijk om voldoende kapitaal te verzekeren zodat uw dierbaren niet de kosten van begrafenis of crematie hoeven te dragen. Maar zonder een te hoog bedrag te garanderen ... Enkele voorbeelden ter verduidelijking:
Begrafeniskosten = verzekerd kapitaal: het verzekerde kapitaal wordt dan aan de begunstigde(n) betaald, rechtstreeks of op basis van de verstrekte facturen. Uw dierbaren hoeven dus absoluut niets te betalen voor uw begrafenis of crematie.

Begrafeniskosten < verzekerd kapitaal : het verzekerde bedrag wordt rechtsreeks betaald aan de begunstigde(n), rechtsreeks of op basis van verstrekte facturen. Indien er een restbedrag bestaat (na de betaling van alle begrafeniskosten), zullen de dierbaren een belasting moeten betalen op dit bedrag.


Begrafeniskosten

Hoe kunt u uw uitvaartverzekering opzeggen?


Zoals bij elke andere verzekering, moet u dit schriftelijk aan uw verzekeraar melden. Het enige verschil met andere verzekeringen is dat deze opzegging te allen tijde kan gebeuren.

Wat betekent dit?

Als u uw uitvaartverzekering binnen 30 dagen na ontvangst van het door uw verzekeraar ondertekende polisverzoek opzegt, kost dit u niets. Als je het na 30 dagen annuleert, betaal je een afkoopvergoeding. De verzekeraar betaalt u dan een afkoopwaarde, tenzij de kosten in verband met de beëindiging van uw contract hoger zijn dan de premies die u heeft betaald.

02 395 53 67