RIZIV

Sociale status


Als geregistreerd arts kunt u profiteren van "sociale status". Met deze sociale status kunt u een lijfrente of een pensioen vormen bij pensionering, overlijden of mogelijk arbeidsongeschiktheid.


Wat is sociale status?


Afhankelijk van uw keuze bestaat de sociale status van de arts uit:

ofwel een jaarlijkse bijdrage betaald aan een bedrijf of een erkende instelling waarmee u een contract heeft afgesloten voor een lijfrente of een pensioen bij pensionering en / of overlijden en / of invaliditeit.

of een bij onze Gezondheidszorg voorbehouden recht op pensioen bij pensionering en / of overlijden.
Wees voorzichtig! Dit systeem van voorbehouden rechten verdwijnt. Vanaf het aanvraagjaar 2017 kunt u bij onze dienstverlening alleen een pensioenrecht reserveren als u dat al een vorig aanvraagjaar heeft gedaan.


Wat zijn de voorwaarden om een ​​sociale status te genieten?


Om van de sociale status te genieten, moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen:

U moet zich houden aan de geldende nationale overeenkomst inzake wederzijdse medische voordelen:
ofwel voor de uitoefening van uw volledige professionele activiteit
ofwel onder de voorwaarden van tijd en plaats die u ons heeft meegedeeld.

U moet het hele jaar bij de overeenkomst aansluiten, behalve het jaar waarin u uw 1e INAMI-nummer heeft ontvangen.

U moet uw activiteit daadwerkelijk hebben verricht in het kader van de wet op de verplichte zorgverzekering, en dit gedurende het hele jaar. De ineffectieve perioden en alle uitzonderingen op de voorwaarden voor effectieve uitoefening van de activiteit worden bepaald door de regelgeving (art. 1).

Vanaf het aanvraagjaar 2017 moet u voor de diensten opgenomen in de nomenclatuur (activiteitsdrempel) op de verplichte zorgverzekering hebben aangesloten. Dit minimaal te certificeren bedrag verschilt per specialiteit. We verifiëren dit op basis van uw profielgegevens voor jaar x-2 (referentiejaar, x is het jaar van aanvraag).
Uitzondering:

U mag tijdens het referentiejaar geen minimumbedrag hebben gecertificeerd als u zich in een van deze situaties bevindt:

Tijdens het referentiejaar had je een stage of basisopleiding als arts gevolgd
Per 1 januari van het referentiejaar heeft u korter dan 5 jaar een INAMI-nummer huisarts of gecertificeerd specialist.
Opmerkingen:

Wanneer we uw activiteitsdrempel controleren, neutraliseren we de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, bevalling of vaderschapsverlof.
Als u de activiteitsdrempel niet bereikt (volgens uw profielgegevens) of als u alleen de verlaagde drempel bereikt, kunt u vragen dat uw specifieke situatie wordt gelijkgesteld met de situatie van artsen die voldoende voordelen aantonen in de verplichte ziektekostenverzekering.


Wat gebeurt er als u uw wettelijk pensioen heeft (gaan) nemen?


Door een wijziging in de pensioenwet kunnen wij niet meer betalen voor sociale pensioenovereenkomsten in de zin van de PLCI-regeling. Het hangt af van uw specifieke situatie:

Tijdens het aanvraagjaar zet u uw activiteit voort en neemt u uw wettelijk pensioen niet op als u onder de voorwaarden was om hiervan te genieten.
Dan kunt u het jaarabonnement blijven claimen.

Tijdens het jaar van aanmelding blijf je sporten en heb je voor 1 januari 2016 je wettelijk pensioen opgenomen.
In dat geval kunt u het jaarabonnement blijven claimen op voorwaarde dat:

uw pensioenovereenkomst is gesloten voor 1 januari 2016 en de aanvullende pensioenuitkering wordt in 2018 niet uitbetaald.
Tijdens het aanvraagjaar blijf je sporten en heb je na 1 januari 2016 je wettelijk pensioen opgenomen of ga je het in het jaar van aanvraag doen.
In dat geval kunnen wij u tijdelijk geen jaarabonnement betalen. Overleg is gaande om te bepalen welke sociale uitkering in plaats daarvan wordt verstrekt. Als u zich in deze situatie bevindt, vragen wij u tijdelijk geen verzoek in te dienen. Zodra de nieuwe regelgeving klaar is, zullen wij u op deze webpagina de aangepaste procedure meedelen.

02 395 53 67