Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

Voor wie is de tienjarige verzekering van toepassing?

Alle aannemers, vastgoedontwikkelaars, ontwikkelaars, projectmanagers, architecten, technici, ontwerpbureaus, adviserende ingenieurs en leveranciers die verband houden met projecteigenaren die betrokken zijn bij de bouw van een nieuw gebouw of door renovatie zijn verplicht onderworpen aan een aansprakelijkheidsregeling van tien jaar. Deze laatste neemt de verantwoordelijkheid van deze professionals voor tien jaar op zich in geval van schade. Ze moeten dus op eigen kosten de schade herstellen die is geconstateerd gedurende de tien jaar die door deze verzekering worden gedekt. Deze periode gaat in vanaf de ondertekening van de ontvangst van de werken, dat wil zeggen aan het einde van de werken De garantie van tien jaar geldt zowel voor toekomstige eigenaren als voor eventuele opeenvolgende kopers van het werk. "Werk" betekent een huis, een zwembad, een veranda, een verwarmingsinstallatie, etc. In geval van verkoop van het betreffende gebouw binnen tien jaar na de bouw ervan, moet het verkoopcontract het al dan niet bestaan ​​van een tienjarige verzekering vermelden.


Namelijk: volgens de Franse wet is de tienjarige verzekering ook van toepassing op buitenlandse bouwprofessionals die op Franse bodem werken. Bovendien is het eigen risico dat de verzekeraar vereist, de verantwoordelijkheid van de bouwprofessional. Kijk hier voor meer informatie over verzekeringen.

Welke schade valt onder de tienjarige verzekering?

De garantie van tien jaar is van toepassing op alle belangrijke structurele defecten of schade. Ze kunnen betrekking hebben op de stevigheid van de constructie en de uitrusting ervan of op alle schade die een gebouw onbewoonbaar maakt door bijvoorbeeld lekken of aanzienlijke scheuren.

De schade die door de tienjarige verzekering wordt gedekt, kan daarom zowel betrekking hebben op de grote structuur zoals de muren, het frame, het dak, enz. Als op de uitrusting van het huis, zoals een warmtepomp, als hun defecten het onbewoonbare goed. Het kan ook een kwestie zijn van fouten of defecten met betrekking tot schrijnwerk, elektriciteit of zelfs isolatie. Anderzijds is de tienjarige verzekering niet van toepassing op esthetische ongemakken.

In welke gevallen is de tienjarige verzekering geldig?

De tienjarige verzekering moet voor aanvang van de werken zijn afgesloten om in aanmerking te worden genomen. Al het werk dat is begonnen voordat het werd afgesloten, kan niet door deze garantie worden gedekt. Anderzijds is het verplicht dat de tienjarige verzekering geldig is in het geografische gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Bouwprofessionals (ambachtslieden en auto-ondernemers) moeten daarom hun klanten of de aanbestedende dienst, vóór de opening van de site, het bewijs van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die ze hebben afgesloten, overleggen de tienjarige garantie. Dit certificaat moet ook bij elke offerte en elke factuur van bouwprofessionals worden gevoegd. Het moet ook de contactgegevens van de verzekeraar en de geografische dekking van het tienjarige verzekeringscontract bevatten.

Hoe speel je een tienjarige verzekering?

Zodra gebreken of schade worden geconstateerd na nieuwe of renovatiewerkzaamheden aan een gebouw, moet de eigenaar het bedrijf achter de werkzaamheden snel opsturen, waardoor het probleem een ​​aangetekende brief met ontvangstbevestiging met vermelding van de gebreken die het bedrijf opdraagt ​​de reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Laatstgenoemde heeft de verplichting om het op zijn kosten binnen tien jaar na ontvangst van het werk te herstellen. Anders kan de persoon die de schade lijdt de bevoegde rechtbank in beslag nemen op basis van het bedrag van de rechtszaak (de rechtbank voor geschillen lager dan 10 000 euro of de rechtbank voor bedragen hoger dan 10 000 euro) ).

De geconstateerde schade moet ook worden gemeld aan de verzekeraar van de eigenaar van het gebouw in het kader van zijn bouwschadeverzekering, verplichte verzekering in geval van bouwwerkzaamheden die het mogelijk maakt om in geval van een claim snel te worden vergoed voor al het werk van herstel van schade gedekt door de garantie van tien jaar.

 
 

02 395 53 67