VAPZ voor zelfstandigen

Wat is een VAPZ voor zelfstandigen?


Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kunt u sparen voor uw pensioen terwijl u geniet van een enorm fiscaal- én een sociaal voordeel.
U kunt in feite tot 70% van uw spaargeld voor belastingdoeleinden terugkrijgen!


Voorwaarden?


Zelfstandig zijn in hoofdberoep
Zelfstandig zijn in bijberoep onder voorwaarden
Duur van het contract: geen minimumduur vereist


Opbrengst?


Elke betaling op uw VAPZ-contract geniet een dubbel rendement:

Een gegarandeerd basistarief variërend van 0% tot 1,50% (afhankelijk van uw risicoaversie). Het basistarief dat van kracht is op het moment van betaling is gegarandeerd voor uw betaling tot het einde van het contract.
Een jaarlijkse bonus. Deze bonus wordt jaarlijks door verzekeringsmaatschappijen goedgekeurd en toegevoegd aan uw basistarief. U kunt deze bonus beleggen tegen het geldende basistarief (tak 21) of in één of meer beleggingsfondsen (tak 23).
Jaarlijks ontvangt u een stand van zaken van de in het jaar betaalde bedragen, de verworven rente (basisrente + bonus) en het verwachte pensioenkapitaal aan het einde van het contract.


Fiscaal voordeel?


U kan de verzekeringspremie aftrekken als beroepsuitgave. Elke betaling heeft dus een directe impact op uw belastingen als natuurlijke persoon, omdat het uw belastbare grondslag verlaagt.


Wist je dat ...?


De fiscale voordelen van uw VAPZ zijn te combineren met die van andere aanvullende pensioenen:

Pensioensparen
Langetermijnsparen

Individuele pensioentoezegging (ITP) Belasting op kapitaal op termijn


Elke betaling in uw IPT-contract heeft een dubbel rendement:

Een gegarandeerd basistarief van 0% tot 3,25% (afhankelijk van risicoaversie). Het basistarief dat van kracht is voor uw betaling op het moment van betaling is gegarandeerd tot het sluiten van het contract.

+

Jaarlijkse bonus. Deze bonus wordt jaarlijks door verzekeringsmaatschappijen goedgekeurd en toegevoegd aan uw basistarief. U kunt deze bonus beleggen tegen het huidige basistarief (tak 21) of in een of meer beleggingsfondsen (tak 23).

Jaarlijks ontvangt u een stand van zaken van de gedurende het jaar betaalde bedragen, de verdiende rente (basistarief + bonus) en het verwachte pensioenkapitaal aan het einde van het contract.

02 395 53 67