IPT

Wat is IPT voor bedrijven?


Wilt u een comfortabel aanvullend pensioen opbouwen en tegelijkertijd de belastinggrondslag van uw bedrijf verlagen?

Dit is heel goed mogelijk dankzij de individuele pensioenverplichting. Met IPT kunt u sparen voor uw pensioen zonder risico's te nemen en profiteren van aantrekkelijke belastingvoordelen. IPT wordt beschouwd als een zakelijke uitgave voor uw bedrijf.

Bovendien kan IPT u ook financiële bescherming bieden dankzij de garanties voor overlijden, gegarandeerd inkomen en ziekenhuisopname.

Andere belangrijke voordelen:

Single premium financieringsopties voor service uit het verleden
Mogelijkheden van voorschotten (onroerendgoedredenen)
Daarnaast is het EIP het voorkeursinstrument voor uitbesteding van interne pensioenvoorzieningen (nieuwe maatregelen op dit gebied eind 2011 vrijgegeven).


Voorwaarden

Een onafhankelijke manager zijn
Ontvang een maandelijkse en regelmatige vergoeding
De investering moet voldoen aan de 80% -regel (zie hieronder)


Opbrengst?


Elke betaling op uw EIP-contract heeft een dubbel rendement:

Een gegarandeerd basistarief variërend van 0% tot 3,25% (afhankelijk van uw risicoaversie). Het basistarief dat van kracht is op het moment van betaling is gegarandeerd voor uw betaling tot het einde van het contract.

+

Een jaarlijkse bonus. Deze bonus wordt jaarlijks door verzekeringsmaatschappijen gestemd en verhoogt uw basistarief. U kunt deze bonus beleggen tegen het geldende basistarief (tak 21) of in een of meer beleggingsfondsen (tak 23)

Jaarlijks ontvangt u een inventaris met de in het jaar betaalde bedragen, de verworven rente (basisrente + bonus) en het verwachte pensioenkapitaal aan het einde.


Fiscaal voordeel?


Elk jaar bepaalt uw bedrijf het bedrag dat aan uw EIP wordt toegewezen, rekening houdend met de 80% -regel. Uw bedrijf trekt de EIP-premie vervolgens af als beroepskosten.


Betalingen: de 80% -regel


Het jaarlijks toegestane belastingplafond voor uw investeringen in EIP hangt af van de 80% -belastingregel:

dat wil zeggen dat uw volledige pensioen (= wettelijk pensioen + extralegaal pensioen) niet meer mag bedragen dan 80% van uw laatste normale bruto jaarloon voor een volledige loopbaan.

Dit bedrag kunnen wij voor u inschatten.


Extra op maat gemaakte hoezen


U bent vrij om uw “risicogaranties” te kiezen uit 4 optionele dekkingen:

Gegarandeerd inkomen bij ziekte / arbeidsongeschiktheid
Overlijdensuitkering
Vrijstelling van premiebetalingen tijdens arbeidsongeschiktheid
Ziekenhuisdekking


Wist je dat ...?


De fiscale voordelen van uw IPT zijn te combineren met die van andere individuele aanvullende pensioenen:

1. Pensioensparen
2. lange termijn besparingen
3. het gratis aanvullend pensioen voor zelfstandigen
4. Inami-voordelen voor de medische professie


Belastingen


Een voordelige belasting van 10% (+ bijkomende gemeente) wordt geheven op uw 65e verjaardag op het contractuele kapitaal
(niet op bonussen!). Daarnaast wordt over het gehele kapitaal een Inami-aftrek van 3,55% en een solidariteitsbijdrage geheven.

02 395 53 67