Rechtsbijstandverzekering

Een verzekering voor rechtsbescherming is een verzekeringscontract, waarmee een particuliere-, professionele-, overheids- of verenigingscliënt bepaalde juridische kosten kan beperken en kan worden bijgestaan ​​door een advocaat om zijn rechten in het kader van een geschil te verdedigen en zich te beschermen tegen een derde partij.


De klant die rechtsbescherming heeft, heeft traditioneel toegang tot drie soorten diensten:

- Een digitale- of telefonische informatiedienst, voorafgaand aan een rechtszaak. Dit is algemene juridische informatie, geen persoonlijk advies, dat is het alleenrecht van advocaten.

- Bij een geschil wordt de verzekerde vergezeld door een advocaat die zijn rechten verdedigt en met hem op zoek gaat naar een oplossing in het beste van zijn belang, zowel op minnelijk als op gerechtelijk niveau.

- De overname van bepaalde juridische kosten, volgens een contractueel vastgelegde schaal. Dit betekent dat een cliënt voor zijn rechtszaak zou kunnen profiteren van de overname door zijn verzekeraar van de kosten van gerechtsmedewerkers (honoraria van advocaten, deurwaarders, juridische experts ...).

 

 

De overeenkomst tussen de klant en de verzekeraar bepaalt de garanties voor rechtsbescherming. Zo worden de gebieden van tussenkomst door de verzekeraar en de bijhorende voorwaarden afgebakend. Het contract voorziet ook in uitsluitingen van garanties (bijvoorbeeld in het geval van een burgeroorlog of opzettelijke overtredingen, enz.), Er kan een wachttijd aangegeven zijn, wat betekent dat zodra het contract is gesloten, de inwerkingtreding ervan van toepassing zal zijn na een aangegeven periode.


Het contractuele document dat al deze informatie bevat, wordt 'algemene voorwaarden' genoemd. De klant krijgt ook bijzondere voorwaarden op het moment van intekening. Dit document vermeldt de bijzondere situatie van de verzekerde (adres, abonnementsdatum, gekozen formule, etc.).

Rechtsbescherming maakt het mogelijk om, door middel van een contract, toegang te krijgen tot de wet. Het kan niet worden gecombineerd met rechtsbijstand, die een sociale missie van toegang tot de wet heeft.

02 395 53 67